همان طور که می‌دانیم، اتم ها ستاره‌ها، کهکشان‌ها، سیارات، درختان، سنگ‌ها و ما از ماده تشکیل شده‌ایم.

کم تر از ۵% جهانی را که می‌شناسیم، از این ماده معمولی تشکیل شده است.
در حالی که حدود ۲۵% درصد کیهان را ماده‌ی تاریک و ۷۰% باقیمانده آن را انرژی تاریک تشکیل داده که هر دو نامرئی هستند.

ادامه مطلب
منبع : پرسا |ماده و انرژی تاریک چیست؟
برچسب ها : تشکیل ,ماده ,انرژی تاریک